Rujan 2017

Promijeni tjedan:

18.09.2017 Ponedjeljak

Svetac dana

Josip Kupertinski

Misna čitanja

1 Tim 2 1-8;
Ps 28 2-2,6b-9;
Lk 7 1-10;

19.09.2017 Utorak

Svetac dana

Januarije

Misna čitanja

1 Tim 3 1-13;
Ps 101 1-3b,5-6;
Lk 7 11-17;

20.09.2017 Srijeda

Svetac dana

Andrija Kim Tae-gon, Pavao Chon Ha-sang i dr.

Misna čitanja

1 Tim 3 14-16;
Ps 111 1-6;
Lk 7 31-35;

21.09.2017 Četvrtak

Svetac dana

Matej

Misna čitanja

Ef 4 1-7,11-13;
Ps 19 2-5;
Mt 9 9-13;

22.09.2017 Petak

Misna čitanja

1 Tim 6 2c-12;
Ps 49 6-10,17-20;
Lk 8 1-3;

23.09.2017 Subota

Misna čitanja

Fil 3 8-14;
Ps 40 2-2,4a-4b,7-12;

24.09.2017 Nedjelja

Misna čitanja

Iz 55 6-9;
Ps 145 2-3,8-9,17-18;

Laudato d.o.o. Laginjina 7a, 10 000 Zagreb / T: +385 (0)1461 11 11 / F: +385 (0)1 461 27 22 / OIB: 86303026965 / W: www.laudato.hr / E: laudato@laudato.hr